WIWAT MAJ, 3 MAJ!

Konstytucja 3 Maja została uchwalona przez Sejm Wielki 0️⃣3️⃣.0️⃣5️⃣.1️⃣7️⃣9️⃣1️⃣ roku. Regulowała ona prawa i obowiązki ogółu mieszkańców oraz zasady organizacji władzy państwowej.
Była pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie i drugą – po amerykańskiej – na świecie.
Obchody ustanowienia Konstytucji 3 Maja uczciliśmy uroczystą akademią, która była okazją do wyrażenia wdzięczności za to, co dzisiaj mamy. Wspólnie przypomnieliśmy sobie o znaczeniu Konstytucji 3 Maja, o jej wpływie na rozwój Polski i o jej doniosłym przesłaniu dla nas wszystkich! 🇵🇱🇵🇱🇵🇱