22 kwietnia Dzień Ziemi

Pomysłodawcą Dnia Ziemi był senator Stanów Zjednoczonych Gaylord Nelson, który zapoczątkował pierwsze obchody w 1970 roku. Celem inicjatywy było zwrócenie uwagi na problemy środowiska naturalnego i wywołanie działań mających na celu jego ochronę.

W naszej Szkole Dzień Ziemi obchodzimy corocznie po to, by promować świadomość ekologiczną, zachęcać do działań proekologicznych, edukować na temat zagrożeń dla środowiska oraz mobilizować naszych Podopiecznych do podejmowania konkretnych działań na rzecz ochrony przyrody.

W tym roku Uczniowie ułożyli hasła promujące zachowania ekologiczne oraz nagrali tematyczne filmiki.