Uroczystości w Kalisku

25 września w miejscowości Kalisko odbyły się uroczystości upamiętniające 12 cywilów – mieszkańców Zawadowa i Zawał, zamordowanych przez niemieckich żołnierzy we wrześniu 1939 roku. Przy obelisku, który stoi w tym samym miejscu, w którym rozstrzelano mężczyzn, modlili się dziś mieszkańcy, wśród których nie zabrakło rodzin zamordowanych wówczas cywilów.

Przy pomniku zostały złożone kwiaty przez dyrektora naszej placówki, natomiast nasi uczniowie godnie reprezentowali szkołę z pocztem sztandarowym.