Szkolny Konkurs Ekologiczny

28 kwietnia odbył się w naszej szkole Konkursu Ekologiczny. Miał on formułę popularnego teleturnieju telewizyjnego „ Jeden z dziesięciu”. Uczestnicy wykazali się wiedzą z zakresu podstawowych informacji dot. wybranych zagadnień ekologicznych takich jak: parki narodowe, zapobieganie skutkom działalności człowieka w środowisku przyrodniczym, znaczenie środowiska naturalnego dla zdrowia człowieka, las, woda, powietrze – znaczenie, zanieczyszczanie i ich ochrona, rola segregacji odpadów i wtórnego ich wykorzystania, styl życia przyjazny środowisku – zasady postępowania ekologicznego, efekt cieplarniany oraz zmiany klimatyczne. Wyniki konkursu:
I miejsce – Filip Krawczyk kl. 4
II miejsce – Maja Karolczyk kl. 4
III miejsce – Patrycja Płomińska kl. 4
Wszystkim uczestnikom gratulujemy!!!!