Gminnym Konkurs Chemiczno-Geograficzny

1 kwietnia uczennice klasy VII – Justyna, Roksana i Klaudia wzięły udział w Gminnym Konkursie Chemiczno-Geograficznym, który odbył się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Domiechowicach. Celem konkursu było poszerzenie wiedzy przyrodniczej powiązanej z ochroną środowiska z uwzględnieniem reakcji chemicznych i geograficznych zachodzących w życiu codziennym oraz rozwijanie, rozbudzanie zainteresowań i uzdolnień chemicznych i geograficznych uczniów szkoły podstawowej a także promowanie uczniów szczególnie zainteresowanych naukami przyrodniczymi.