Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!”

W roku szkolnym 2021/2022 nasza szkoła kontynuuje swój udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj Formę!”, którego celem jest zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie, propagowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży szkolnej w zakresie kształtowania właściwych nawyków żywieniowych i promocji zasad aktywnego stylu życia. W ramach realizacji programu „Trzymaj formę!”, zadaniem uczniów klas V-VI było przygotowanie plakatów propagujących zdrowy styl życia. Poprzez powyższą akcję zachęcaliśmy wszystkich do dokonywania właściwych żywieniowych wyborów i unikania niezdrowych produktów.