Dzień liczby Pi

W dniu 14 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Liczby Pi i od ubiegłego roku również Międzynarodowy Dzień Matematyki. Liczba π = 3,141592 653589 793238 462643 383279 502884 197169 399375 105820…jest liczbą niewymierną, co oznacza, że nie może być zapisana jako iloraz dwóch liczb całkowitych (nie da się jej zapisać za pomocą ułamka zwykłego). Określa stosunek długości okręgu (obwodu koła) do długości jego średnicy. Jej rozwinięcie jest nieskończone i nieokresowe. Liczba π jest stałą matematyczną pojawiającą się w wielu działach matematyki i fizyki. W praktyce korzystamy z przybliżonej wartości 3,14.Symbol π został pierwszy raz użyty w 1706 roku przez matematyka angielskiego Wiliama Jonesa. W powszechne użycie wszedł dopiero w połowie XVIII wieku po wydaniu Analizy L. Eulera (szwajcarski matematyk i fizyk).π jest pierwszą literą greckiego słowa περίμετρον – perimetron, czyli obwód. Tego dnia uczniowie naszej szkoły przeprowadzali eksperymenty związane z liczbą pi.